Proč se k nám přidat
BŽ podporuje dobročinné aktivity
Nabídky našich aktivních partnerek
Setkání klubů a týmů BŽ
                                                                                  

Bohatství je hojnost a harmonie po všech stránkách života,
představuje dostatek prostředků k takovému životu, který nám umožní svobodn
ě a naplno rozvinout všechny naše schopnosti a dovednosti, které nám byly dány.

STAŇ SE AKTIVNÍ PARTNERKOU NAŠEHO PROJEKTU A POMOZ NÁM ZVÝŠIT ŽIVOTNÍ STYL
A TÍM I ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ CO NEJVÍCE ŽENÁM A JEJICH RODINÁM

Spl
ň si sen o vlastním podnikání, vysněném zaměstnání, či práci, nebo si jen užívej krásu každého dne
a cestuj po sv
ětě, nebo se věnuj charitativní činnosti, či péči o své blízké z rodiny na plný úvazek. Navíc, pokud nabízíš služby nebo výrobky, které můžou jakkoliv obohatit jiné ženy, získáš tak nové zákaznice, které jistě rády tvoje služby využijí a tím přispějí k růstu tvého podnikání.

ŽENY, POMOZME ŽENÁM, POMOZME SI NAVZÁJEM! BUDEME BOHATŠÍ, KDYŽ SE PODĚLÍME!
JAK?
Nabízíme ti osobní růst, podporu stejn
ě smýšlejících žen a vytvoření potřebného finančního zajištění - pasivní příjem z podnikání 3. tisíciletí na klíč formou placeného spotřebitelství - tím nejjednodušším
a nejpřirozen
ějším způsobem, bez jakéhokoliv rizika, či finančního zatížení. Poradíme ti, jak pečovat
o své zdraví, o svůj vzhled, jak mít plnohodnotné a láskyplné vztahy se svoji rodinou a dalšími lidmi,
jak správn
ě využívat čas ve tvůj prospěch, osobní růst díky vzdělávání formou zábavy, jak zvelebovat
do krásy svůj domov a prostředí, kde žiješ, jak pomáhat potřebným, kteří jsou v nouzi a podporovat
různé charitativní organizace a projekty.

Zvu vás na nádhernou cestu poznávání sebe sama. Náš Život je Dar plný radosti...
VRAŤME ŽENY K SOBĚ SAMÝM. VRAŤME SI RADOST ZE ŽIVOTA :-)

Projekt /ne/jen pro ženy
Motto: "Nejšťastnější lidé mohou, ale nezbytně nemusí být ti nejbohatší. Vychutnávej si svůj vlastní život".
Projekt "BOHATÁ ŽENA" - ŽENA 3. tisíciletí